Lederspringsforløb – Fundamentet

Den nye tids leder

Kan du mærke det ledelsesmæssige paradigmeskift, der er på vej, men ved du ikke, hvor eller hvordan du skal tage fat eller hvad det helt kræver af dig? Eller vil du bare gerne stå endnu stærkere i det, du fornemmer kommer nu?

Der er ingen tvivl om, at vi lige nu står i et stort paradigmeskifte. Og det går stærkt.

Vi er på vej ind i en tidsalder, hvor vores bevidsthed øges. Bevidstheden om, hvordan vores handlinger har effekt på andre, andet og mere end blot os selv. Godt hjulpet af teknologien, spredes viden hurtigere end hurtigt, og hvad vi i går vidste om, hvordan vi skal gøre ting, er ændret i morgen. Mål-, resultat-, performance-, styrings- og konkurrence-tænkning er en forældet størrelse. Purpose og intention, effekt, bidrag, proces og co-creation er vejen frem.

New Public Management er en forældet tilgang og allervigtigst er nu, at du som leder har styr på egne indre pejlemærker og værdier for at kunne navigere med hjertet først, understøttet af hjernen og med den højeste vision for øje. Ingen har længere patent på, hvad det rigtige er, og ingen kan se det fulde billede, men sammen kan vi finde vejen og løsningerne. Sammen kan vi løfte os selv, vores organisationer og vores lederskab.

Dit bidrag er planetarisk, og du må ikke længere stille dit lys i skyggen. Vi har brug for netop dit unikke bidrag til vores fælles opgave. Det er vigtigere end nogensinde.

Sådan foregår det:

Lederspringet – Fundamentet – er et struktureret udviklingsforløb.

I lederspringsforløbet har du mig som sparringspartner. Vi arbejder fokuseret ud fra 5 temaer: Purpose, effekt, bidrag og co-creation. Temaerne sætter rammerne, men vi tager udgangspunkt i din hverdag, så det er et forløb, der støtter dig i dine hverdagsudfordringer som leder.

Jeg giver dig løbende værktøjer og inspiration fra de nyeste ledelsestendenser. Mit fundament er herudover en solid forankring i mindfulness, self-compassion og arbejde med personlig og spirituel udvikling.

Vi har brug for hele mennesker, der har modet til at have hele sig med i deres ledelseshverdag. Det får du hjælp og støtte til undervejs i dette forløb.

Processen:

 • Dedikation

  Inden vores første møde, får du tilsendt refleksions spørgsmål om det, du ønsker at skabe for dig selv, din organisation, dine medarbejdere og planeten. Vi tager udgangspunkt i temaerne: Purpose, effekt, bidrag, proces og co-creation.

 • Afklaring og fokus

  På det første møde afklarer vi sammen, hvor du er nu og hvilke udfordringer, du har som leder i din organisation indenfor temaerne. Vi afklarer, hvilket fokus, vi skal have i forløbet. Fokus kan justeres undervejs men giver os et pejlemærke i forløbet.

 • Indsigt, proces og integrering

  Under forløbet arbejder vi med perspektiver, indsigter og integrering i dit lederskab. Der vil være opgaver, video/audio, læsning og daglig praksis. Du skal regne med ca. 5 timers hjemmeopgaver mellem møderne.

 • Udfoldelse og evolution

  Efter forløbet vil du naturligt udfolde dit unikke bidrag i dit lederskab. Du vil have opnået klarhed og bidrage med overskud, lethed og styrke. Til gavn for dig selv, dine medarbejdere, din organisation og vores fælles evolution.

Om Mig

Jeg har i mere end 20 år arbejdet med personlig udvikling, ledelses- og organisationsudvikling. Og jeg har været chef i 9 år, hvoraf jeg særligt i de sidste 7 år havde fokus på fremtidens ledelse – både teoretisk og i praksis.

Jeg er dybt optaget af det aftryk, vi sætter hver især med vores blotte tilstedeværelse, med vores være- og handlemåder og i de relationer, vi indgår i. Og jeg er optaget af, at vi har brug for hinandens unikke bidrag i sin reneste form. Så alt hvad jeg gør handler om at hjælpe dig til finde din styrke, din klarhed og din indre ro, så du kan bidrage til vores fælles bedste.

Du vil i vores samarbejde opleve, at du både bliver skubbet og holdt i et trygt rum.

Med et personligt forløb behøver du ikke længere forsøge at regne alt ud, og kan bruge din tid på det, som du er bedst til

Pris og Forløb:

Forløbet løber over 3 måneder. Vi mødes online hver 14 dag enten tidlig morgen eller sen eftermiddag. Dvs. vi mødes online i alt 6 gange i forløbet.

Hvert møde varer typisk 60-90 minutter.

Under forløbet kan du maile til mig hver dag og få svar inden for 24 timer.

Du får opgaver og diverse værktøjer undervejs i forløbet.

Pris: 17.000 kr. ekskl. moms.

Introduktionspris første halvår 2022 – halv pris = 8500 kr. ekskl. moms.